Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

strangeme

Bardzo ładnie wyglądasz na zdjęciu
i fryzurę masz inną, niż znałam.
Wszystko sprawdzam, rok po twoim odejściu. 
Nie powinnam tu wchodzić. Wiem sama.

Nie powinnam, lecz ta łatwość pociąga,
że raz kliknę i znowu cię widzę.
Minął rok i na twój profil zaglądam
już nie częściej niż raz na tydzień

— Nowe wiersze sławnych poetów.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaisssabel isssabel
strangeme
4532 9be0
Gałczyński
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaisssabel isssabel

February 28 2017

strangeme
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum vianiskowo niskowo

February 24 2017

strangeme
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo

February 18 2017

strangeme
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viasympatycznysusel sympatycznysusel
strangeme
Naprawdę odważnym jest się tylko wtedy, gdy się wie jeszcze przed walką, że się dostanie cięgi, ale mimo to przystępuje się do tej walki tak czy inaczej i doprowadza się ją do końca bez względu na przeszkody. Zwycięża się wtedy rzadko, ale przecież czasami się zwycięża.
— Harper Lee, Zabić drozda
strangeme
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
strangeme
Tylko ten, kto ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może człowiek taki wyrazi się czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał
strangeme
strangeme
4430 9c9c
Reposted fromDennkost Dennkost viamalgretout malgretout
strangeme
strangeme
1444 90f9 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamalgretout malgretout
strangeme
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszatanista szatanista
strangeme
Mała, gdy potrzebujesz pomocy, wsparcia, czy rady - poproś. Telepatia nie jest u ludzi na porządku dziennym.  Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek - prawdziwy przyjaciel. On nigdy nie będzie pytał, czy wszystko w porządku, nie będzie czekał, aż przyjdziesz się zwierzyć. Przyjaciel po prostu zjawi się i nie pozwoli ci samej zmagać się z życiem.
— Listy do Małej
Reposted frommslexi mslexi viaszatanista szatanista
strangeme
Reposted fromdfw777 dfw777 vianiskowo niskowo
strangeme
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianiskowo niskowo
strangeme
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo

February 17 2017

0492 f3f6
Reposted fromirmelin irmelin vianiskowo niskowo
strangeme
9869 c162
Reposted fromczarnemleko czarnemleko vianiskowo niskowo
strangeme
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl