Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

strangeme

Każdy mężczyzna wie, że kobieta potrzebuje schować się w męskich ramionach. Każdy mężczyzna chce, by jego kobieta potrzebowała konkretnie jego ramion. Nie tylko gdy jest dobrze, ale przede wszystkim gdy źle się dzieje. Wtedy mężczyzna wie, że trzeba ramiona rozłożyć, by być przygotowanym gdy ona przybiegnie. Każdy mężczyzna chce, by jego kobieta powiedziała mu, że bez niego, to jednak nie to, że głupio i bez sensu

— List do Ka., s. 8/126
strangeme
5525 9750
Chcę...
Reposted fromnivea nivea viamole-w-filizance mole-w-filizance
strangeme
Nie odezwałam się do niego ani razu. Boje się to zrobić, boję się że już nie będę potrafiła przestać. On prawdopodobnie już kogoś ma, kogoś kto dał mu to szczęście którego ja nie potrafiłam. Pewnie już nie myśli o mnie, gdy teraz ja myślę o nim co chwile.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianotoco notoco
strangeme
3637 1f19 500
Reposted fromprecelka precelka vianotoco notoco
strangeme
5692 d416
strangeme
strangeme
Gdy jutro usłyszycie: prochem jesteś i w proch się obrócisz, pomyślcie, że chodzi tu też o to, że powstaliśmy z rajskiego prochu i do niego wrócimy. To nie przekleństwo, a obietnica.
— o. Grzegorz Kramer
strangeme
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
Reposted fromwetryagain wetryagain vianiskowo niskowo
strangeme
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad vianiskowo niskowo
strangeme
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viapareidolie pareidolie
strangeme
1453 a411 500

February 11 2018

strangeme
-Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
-Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno.Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Ł. Orbitowski
Reposted fromniezapominajka niezapominajka viaSkydelan Skydelan
strangeme
Długo nie musiałam się zastanawiać czy wybrać nieprzespaną noc, czy rozmowę z Tobą.  Zawsze wybierałam Ciebie.
strangeme

And if you are reading this now, please,do not ever touch someone else the way you used to touch me. Please, do not hold someone else's hand the way you held mine.

strangeme
9304 be8c 500
Reposted fromhagis hagis vianiskowo niskowo
1970 9f68 500

mrvalography Franklin Falls Trail

strangeme
6354 7764 500
Reposted frombrumous brumous vianiskowo niskowo
strangeme
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viagreywolf greywolf
strangeme
Cisza to najgłośniejszy krzyk kobiety. Domyśl się jak bardzo ją zraniłeś, skoro zaczęła cię ignorować.
Reposted fromtytuteraz tytuteraz viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl