Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

strangeme
Kiedy spotkasz kogoś, upewnij się, że kiedy w końcu cię opuści będzie bogatszy o jeden uśmiech…
— Shah Rukh Khan
Reposted fromSkydelan Skydelan vianiskowo niskowo
strangeme
7615 c00a 500
Reposted frometerycznie eterycznie vianiskowo niskowo
strangeme
Już wiem tamten czas minął bezpowrotnie. Kolejne dni idą z kolejną zimą mróz za oknem, z kolejną zimą znów samotnie.
Reposted fromorchis orchis vianiskowo niskowo
strangeme
9630 418b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
strangeme
To jest przeklęta dziewczyna. Sama nigdy nie będzie szczęśliwa, a i drugiemu człowiekowi szczęścia nie da, rozumiesz?
Reposted fromorchis orchis vianiskowo niskowo
strangeme
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
strangeme
Pewna osoba przedstawiła mi swoją własną definicję piekła. Brzmiała ona tak:" Ostatniego dnia na Ziemi,osoba, którą się stałaś spotyka osobę, którą mogłaś się stać."
— Demotywatory.pl
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianiskowo niskowo
2104 8f45
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianiskowo niskowo
strangeme
8613 ebcb 500
Reposted frommeem meem vianiskowo niskowo
8030 70e9 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viaola4650 ola4650
strangeme
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viaola4650 ola4650
0926 5556 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaola4650 ola4650
strangeme
Nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
— Power of Trinity
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaola4650 ola4650
strangeme
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure vianiskowo niskowo
strangeme
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma vianiskowo niskowo
strangeme
7775 7cf5
Reposted fromteijakool teijakool vianiskowo niskowo
strangeme
2629 03e1 500
Reposted fromkjuik kjuik vianiskowo niskowo
strangeme
8551 6fb2 500
Reposted fromaammaazing aammaazing vianiskowo niskowo
strangeme
Jesteśmy chorobliwie uzależnienie od technologii. Nie musisz sobie akurat dzisiaj poradzić z życiem, bo przecież załadowałaś nowe piosenki, właśnie ściągasz dwa odcinki swojego ulubionego serialu i wymieniasz się SMS-sami z przyjaciółką. SMS-y są jak papierosy, internet - jak kofeina. To nie jest życie. To nędzna narracja na jego temat. Życie nie polega na konsumowaniu i używaniu elektronicznych produktów. To wszystko hałas. (...) Ten technologiczny konsumpcjonizm jest dobry, żeby zaspokoić chwilowe poczucie pustki, ale nie pomaga poradzić sobie z prawdziwą samotnością i izolacją.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa vianiskowo niskowo
strangeme
9458 d373
Spadam ale mi się nie chcę
Więc poczekam jeszcze
Reposted fromhardqorem hardqorem vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl