Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

strangeme
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Żulczyk
Reposted frommesoute mesoute vianiskowo niskowo
strangeme
strangeme
3487 a827
Reposted frominfinitearms infinitearms vianiskowo niskowo
strangeme
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianiskowo niskowo
strangeme
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
strangeme
7036 0a12
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
strangeme
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiskowo niskowo

March 18 2018

strangeme
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
strangeme
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem vianiskowo niskowo
strangeme
5703 401a 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
strangeme
5788 1dad
Reposted fromsavatage savatage vianiskowo niskowo
strangeme
8536 d265
Reposted fromumorusana umorusana vianiskowo niskowo
strangeme
9140 f545
Reposted fromstylte stylte vianiskowo niskowo
7608 2a88 500
Reposted fromfreakish freakish vianiskowo niskowo
strangeme
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaememsy ememsy
strangeme
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viaememsy ememsy
strangeme
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic vianiskowo niskowo
strangeme
8472 a2c9
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
strangeme
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl