Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

strangeme
2827 6eb5
Reposted fromironicdreams ironicdreams viaola4650 ola4650
strangeme
strangeme
0032 491d 500
Reposted fromkyte kyte viaola4650 ola4650
strangeme
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viaola4650 ola4650
strangeme
Dom budują ludzie, razem wspólnie, układając każdą cegłę dbają o niego, taki dom przetrwa.  Rozpada się ten zaniedbany. Gdzie wszyscy domownicy chodzą własnymi ścieżkami, kłócą się i niezgadzają, tam nie rozmawiają, tam się spierają. Dom zaniedbują. Chaos panuje. Taki dom nie przetrwa. Kiedy nikt nie buduje, gdy nikt nie próbuje. 
— A.S. Skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viawondi wondi
strangeme
Poza tym lepszy jest ubogi rozrzutnik niż bogaty skąpiec. Z ubogim rozrzutnikiem jest się raz na wozie, raz pod wozem, jak z dobrym szoferem, a z bogatym skąpcem życie wspólne jest dla kobiety jednym wstydem. Daje w hotelach tak małe napiwki, że portier, przyjrzawszy się własnej dłoni wzrusza ramionami. Przed gośćmi chowa papierosy, kwestionuje swoją przegraną w karty i sprawdza brydżowe rachunki, a wieczorem pyta się żony, co zrobiła z dwudziestoma złotymi, które jej rano dał "na przyjemności".
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viawondi wondi
strangeme
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromolakocie olakocie viawondi wondi
strangeme
4615 fdb1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawondi wondi
Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viawondi wondi
strangeme
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viawondi wondi
strangeme
2618 6b55
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viauciekam uciekam
strangeme
Ulgą jest każde dziś bez wczoraj.
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viauciekam uciekam

June 15 2017

strangeme
(...) nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawondi wondi
strangeme

Switzerland.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viawondi wondi
9117 5b2e
Reposted fromLittleJack LittleJack vianiskowo niskowo
strangeme
7124 5d21
Reposted fromkociesprawy kociesprawy vianiskowo niskowo
strangeme
9582 32bc
Love, Rosie (2014)
strangeme
2648 c296
Reposted fromcalifornia-love california-love viaola4650 ola4650
strangeme
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viaola4650 ola4650
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl