Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2018

8658 1dbc
Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo
strangeme
5507 4f58
Reposted fromsosna sosna vianiskowo niskowo
strangeme
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
strangeme
1477 25b3
Reposted fromsilence89 silence89 vianiskowo niskowo

January 04 2018

strangeme
4971 c163 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vianiskowo niskowo
9809 6fa7
Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo
strangeme
4244 690e 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
strangeme
8414 1da6
Reposted fromkulamin kulamin vianiskowo niskowo
strangeme
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
strangeme
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianiskowo niskowo
strangeme
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja vianiskowo niskowo
strangeme
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima vianiskowo niskowo

January 01 2018

8462 f5a4 500
Reposted fromimradioactive imradioactive vianiskowo niskowo
strangeme
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada vianiskowo niskowo
strangeme
8752 2167 500
przed prawdą nie uciekniesz.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianiskowo niskowo
strangeme
5444 e476 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
strangeme
6833 62ec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
strangeme
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge vianiskowo niskowo
strangeme
szklane domy tłuką się o twarde serca
— Quebonafide - Ciernie
Reposted fromcasanovared casanovared vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl