Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

strangeme
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiskowo niskowo

December 28 2017

Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
Reposted fromkostuchna kostuchna vianiskowo niskowo
strangeme
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch - Bezpowrotnie utracona leworęczność
Reposted fromdurmik durmik vianiskowo niskowo
strangeme
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove vianiskowo niskowo
strangeme
0695 8a3b 500
Deer came to the store and got some biscuits.
After half an hour he returned with his family.
Colorado, US.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianiskowo niskowo
strangeme
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle vianiskowo niskowo
strangeme
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
strangeme
Panie Boże, błagam Cie nakieruj go na mnie znów!
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vianiskowo niskowo

November 27 2017

strangeme
Kiedy spotkasz kogoś, upewnij się, że kiedy w końcu cię opuści będzie bogatszy o jeden uśmiech…
— Shah Rukh Khan
Reposted fromSkydelan Skydelan vianiskowo niskowo
strangeme
7615 c00a 500
Reposted frometerycznie eterycznie vianiskowo niskowo
strangeme
Już wiem tamten czas minął bezpowrotnie. Kolejne dni idą z kolejną zimą mróz za oknem, z kolejną zimą znów samotnie.
Reposted fromorchis orchis vianiskowo niskowo
strangeme
9630 418b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
strangeme
To jest przeklęta dziewczyna. Sama nigdy nie będzie szczęśliwa, a i drugiemu człowiekowi szczęścia nie da, rozumiesz?
Reposted fromorchis orchis vianiskowo niskowo
strangeme
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
strangeme
Pewna osoba przedstawiła mi swoją własną definicję piekła. Brzmiała ona tak:" Ostatniego dnia na Ziemi,osoba, którą się stałaś spotyka osobę, którą mogłaś się stać."
— Demotywatory.pl
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianiskowo niskowo
2104 8f45
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianiskowo niskowo
strangeme
8613 ebcb 500
Reposted frommeem meem vianiskowo niskowo
8030 70e9 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viaola4650 ola4650
strangeme
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viaola4650 ola4650
0926 5556 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaola4650 ola4650
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl