Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

strangeme
0765 acc4
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viarudosci rudosci
strangeme
3693 86ff
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viarudosci rudosci
3482 af05 500

belllaaaxo-:

My brothers are funnier than I care to admit

Reposted fromflufs flufs viairmelin irmelin
strangeme
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viappieguskaa ppieguskaa
strangeme
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii, to rzadkość.
— Słowem w sedno
Reposted fromniewychowana niewychowana viappieguskaa ppieguskaa
strangeme
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny. 
— Kaja Kowalewska - "Bez urlopu"
Reposted fromlovvie lovvie viappieguskaa ppieguskaa
strangeme
7550 210a 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
strangeme
7580 7484 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
strangeme
9059 cc6c
Reposted fromursa-major ursa-major vianiskowo niskowo
strangeme
9132 32ba
Reposted fromsosna sosna vianiskowo niskowo
strangeme
6781 239b 500
Reposted fromaggape aggape

January 23 2018

strangeme
4224 a1d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
strangeme
strangeme
1544 e307 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
strangeme
8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianiskowo niskowo
strangeme
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely vianiskowo niskowo
strangeme
Są takie marzenia, których ujawnienie, przekreśla szansę ich realizacji...
— Maryiczary "W klatce mojej głowy"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo
strangeme
"Historia zawsze dzieje się na naszych oczach, tylko nie zawsze te oczy chciałyby być nasze".
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromhelven helven vianiskowo niskowo
strangeme
Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Stowarzyszenie umarłych poetów
Reposted fromdontbemad dontbemad vianiskowo niskowo
strangeme
Aby zacząć cieszyć się życiem, trzeba zrozumieć, że na większość rzeczy po prostu nie ma się wpływu. A skoro nie ma się wpływu, to po co się nimi przejmować?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl