Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

strangeme
5719 809f
Doświadczenie uczy.
Kochaj
Nie ograniczaj
Reposted frommysoul mysoul
strangeme
5726 1414
Doświadczenie uczy.
Wielkie słowa bez czynów nie mają sensu
Reposted frommysoul mysoul
strangeme
5734 e623 500
Nie będę Twoją różą,  bo kłuje.
Będę Twoim tulipanem.
Z białymi płatkami.
Z miękką łodyżką. 
Bo kocham.
Reposted frommysoul mysoul
strangeme
5750 80d7
Czekałeś, 
gdy płakałam,
gdy rozpaczałam,
gdy o nim mówiłam, gdy się skarżyłam, gdy opowiadałam,
gdy cierpiałam.
A teraz leci kolejny miesiąc. A ja nadal nie wierzę, żeś MÓJ!
Reposted frommysoul mysoul
strangeme
strangeme
4021 b5a7
Reposted fromcountingme countingme vianiskowo niskowo

April 07 2018

strangeme
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

April 06 2018

strangeme
Lubisz osobę którą się stałeś?
Reposted fromeyot eyot vianiskowo niskowo
strangeme
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017 r.
Reposted fromsouxie souxie vianiskowo niskowo

April 01 2018

strangeme
4207 c8b6
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiskowo niskowo
strangeme
3280 2539 500
Reposted frompunisher punisher vianiskowo niskowo
strangeme
1604 0f3d
Reposted fromcocomove cocomove vianiskowo niskowo
strangeme
3526 5732 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vianiskowo niskowo
strangeme
strangeme

Ten świat nie potrzebuje więcej “ludzi sukcesu”. Planeta Ziemia desperacko potrzebuje więcej ludzi pokoju, krzewicieli dobrego słowa, uzdrawiaczy, odnowicieli, opowiadaczy historii i ludzi miłości - każdego rodzaju.
— Dalajlama
Reposted fromavooid avooid viawondi wondi

March 25 2018

strangeme
4693 c7c2

March 24 2018

strangeme
Przepraszam kochanie. Nie rozumiałem.
— Dagan Gari'n Cel
Reposted fromazazel azazel vianiskowo niskowo
9663 6a62
Reposted fromerial erial viapareidolie pareidolie
strangeme
Badania pokazują, że straty, których doświadczamy we wczesnym dzieciństwie, czynią nas wrażliwymi na każdą stratę, jakiej doświadczamy w późniejszym życiu. Tak więc w połowie naszego życia naszą reakcją na śmierć w rodzinie, na rozwód, na utratę pracy może być poważna depresja- może to być reakcja bezbronnego, bezradnego i przepełnionego złością dziecka.
— Judith Viorst
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
strangeme
7113 bfa3 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl